Welkom

De (WMO) Adviesraad Sociaal Domein Eersel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eersel met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De WMO is erop gericht iedereen zo lang mogelijk mee te laten doen in de maatschappij.

Door haar samenstelling is geprobeerd de adviesraad een goede afspiegeling te laten zijn van de bevolking van de gemeente Eersel. Er zijn zoveel mogelijk verschillende doelgroepen in vertegenwoordigd.

Op deze site kunt u alle info vinden. Heeft u zelf suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn of zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de Wmo-adviesraad/ASD aandacht moet besteden, laat het ons dan weten! Op de contactpagina vindt u alle mogelijkheden waarop u ons kunt bereiken.

WMO-melden

forms-icon

Meld uw ervaringen en help de zorg verbeteren!

Krijgt u thuis zorg of ondersteuning, bent u mantelzorger of regelt u zelf zorg en ondersteuning via een persoonsgebonden budget of anderszins?

Dan kunt u helpen om deze zorg te verbeteren. Want u weet als geen ander wat er nodig is. En u weet het beste wat u wel en niet van mantelzorgers mag verwachten. Meld daarom uw ervaringen!

Wat willen we weten?

Wat zijn uw ervaringen met de huidige zorg en ondersteuning? Waar bent u tevreden over? Wat zijn de knelpunten of problemen? En wat doen de mantelzorgers allemaal? Krijgen zij daarbij voldoende ondersteuning?

Melden doet u zo:

Met dit formulier kunt u uw bericht aan de Wmo Adviesraad doorgeven. Vul het in en verstuur het, eventueel met een bijlage, naar het contactadres.

 

Van Wmo Adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein Eersel

In een schrijven d.d. 22 september 2016 verzochten we het college van B&W de naam van de Adviesraad WMO te wijzigen in de Adviesraad Sociaal Domein en onze instellingsbeschikking daarop aan te passen. We gaven aan dat in veel gemeenten in Nederland deze precisering van de taakstelling van de Adviesraad inmiddels heeft plaatsgevonden. De brede benaming …

Meer lezen

Bijeenkomst ‘Samenwerking en afstemming bij advisering in het Sociaal Domein’ gehouden op 1 december 2016

Zie voor het verslag van deze avond notulen-wmo-bijeenkomst-161201 In veel gemeenten in Nederland bezinnen Adviesraden WMO zich op hun rol en taak. Aanleiding is de verdere uitwerking van de decentralisatie Welzijn naar gemeenten door het operationeel worden van de WMO en invoering van de Jeugdwet en de Participatiewet. Dat geldt ook voor onze Raad. In …

Meer lezen

Boekje toekomstscenario’s

Stelt u zichzelf ook wel eens de vraag hoe de tweedeling tussen arm en rijk zich ontwikkelt in uw gemeente? Of wat de invloed is van ‘big data’ op de dienstverlening? Heeft uw gemeente nog een gemeentehuis in 2030? Bestaat de gemeente in zijn huidige vorm nog over 15 jaar? En hoe beïnvloeden de veranderingen …

Meer lezen

Sociale kaart Eersel

In de gemeente Eersel zijn veel vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties actief. De gemeente kent een rijk verenigingsleven en veel bewoners zijn bereid elkaar te helpen. Om een goed overzicht te krijgen over alle organisaties die in ieder dorp aan de slag zijn, heeft het GOW Welzijnswerk een sociale kaart samengesteld. www.socialekaarteersel.nl. Op deze website vind je …

Meer lezen